Blunda och se.

Synen är i fokus.  Synen har flera dimensioner. Vi ser på ett sätt. Vi har olika synsätt på saker. Vi visualiserar. Vi pratar om visioner. Vi tittar, blinkar, stirrar oss blinda eller blundar. Vårt användande av iphones, ipads och datorer låter ögon och synen jobba extra hårt. Forskare analyserar om barnens syn kommer att påverkasFortsätt läsa ”Blunda och se.”