Yoga på ditt eget sätt

Yoga liknas ofta ett träd med grenar som representerar olika yogastilar. Trädet är gammalt och ju äldre det blir desto fler grenar, kvistar och blad. Vissa kommer och går. Andra består. Utvecklingen inom yoga är likt all förändring, beständig och garanterad. Om vi då ser till Ayurveda och principen att vi alla är olika enligt vata,Fortsätt läsa ”Yoga på ditt eget sätt”

Yogaskolan dag 2 av 31

Månadens yogaskolan är i gång. Idag ska vi titta lite på själva begreppet, ordet eller fenomenet yoga. Vad betyder yoga? Ordet yoga betyder förening och att föra samman. Yuj betyder binda, hålla fast. Det kan symbolisera olika föreningar, till exempel mellan kropp och själ eller vårt eget och ett högre medvetande. Yoga anses vara enFortsätt läsa ”Yogaskolan dag 2 av 31”