Om yoga, Patanjali och Yoga Sutras…

Patanjali och Yoga Sutras Kunskapen om yoga fördes vidare från mästare till elev, via muntlig tradition i flera tusentals år. Filosofen Patanjali sammanställde det litterära verket Yoga Sutras och använde sig av en skriftform med versliknande struktur, s k aforismer. Den tecknades troligen ner någon gång mellan 400 och 200 f Kr och är idagFortsätt läsa ”Om yoga, Patanjali och Yoga Sutras…”