Yogaskolan dag 23 av 31

Läran om chakran

Teorin om chakran står beskriven i de vediska lärorna, Upanishaderna och Yoga Sutras.

Enligt yogisk filosofi har vi en psykisk kropp som inte är synlig för ögat, en astral kropp. I vår astrala kropp har vi 7 chakran (energihjul) som alla motsvarar olika medvetandenivåer. Varje chakra lagrar prana, den kraft och energi som ger liv. Prana finns i luften som vi andas. Den fysiska kroppen har nerver och den astrala kroppen har nadier. Det sägs att det finns 72 000 nadier och att många av dem förenas i våra chakran.

Chakrapunkterna är placerade längs sushumna, en kanal som motsvarar ryggraden i den astrala kroppen. Sushumna är sammanlänkad med ryggradens nervcentra.

Chakra 1, Muladhara (rotchakrat), Färg: röd, Läge: i slutet av ryggraden, mellan anus och könsorgan

Egenskaper: vår överlevnad, anpassning och stabilitet, mottaglighet, öppenhet för förändring, fysisk styrka, status, ägodelar

Chakra 2, Svadhisthara (sakrala chakrat), Färg: orange, Läge: könsorganen

Egenskaper: passion, fortplantning och sexualitet

Chakra 3, Manipura (solar plexus), Färg: gul, Läge: navelhöjd, mellan navel och revben

Egenskaper: matsmältning, energitillförsel, inre balans, vilja, självförtroende

Chakra 4, Anhata (hjärtchakrat), Färg: grön, Läge: hjärtat, Egenskaper: relationer, kärlek, känslor, medkänsla

Chakra 5, Vishuddha (halschakrat). Färg: blå, Läge: halsgropen

Egenskaper: kommunikation, kreativitet, uttryck

Chakra 6, Anja (pannchakrat), Färg: indigo, Läge: mellan ögonbrynen, i pannan, tredje ögat

Egenskaper: medveten kunskap, omedveten kunskap, intuition, själslig kraft, fantasi, tankeskärpa, andliga gåvor

Chakra 7, Sahasrara (kronchakrat), Färg: lila, Läge: på hjässan

Egenskaper: sann visdom, förståelse, självinsikt, det högre medvetandet

Dagens wellnesstips från Lefterow.com, en digital wellnessklubb för dig som vill ta hand om din hälsa och välbefinnande. Bli medlem idag!

%d bloggare gillar detta: