Yogaskolan dag 3 av 31

Yogans resa genom världshistorien… Yoga kan delas upp i fyra olika tidsepoker: vedisk yoga, förklassisk yoga, klassisk yoga och modern yoga. Vedisk yoga (ca 2 500 f Kr) beskrivs i Vedas, en mer än 3 000 år historisk samling med bland annat: Big som är den äldsta delen och beskriver hymner och böner Yajur med kunskap omFortsätt läsa ”Yogaskolan dag 3 av 31”

Yogaskolan dag 2 av 31

Månadens yogaskolan är i gång. Idag ska vi titta lite på själva begreppet, ordet eller fenomenet yoga. Vad betyder yoga? Ordet yoga betyder förening och att föra samman. Yuj betyder binda, hålla fast. Det kan symbolisera olika föreningar, till exempel mellan kropp och själ eller vårt eget och ett högre medvetande. Yoga anses vara enFortsätt läsa ”Yogaskolan dag 2 av 31”